Guard Remover Eco Efflorescence & Cement

Preparat Guard Remover Eco Efflorescence & cement to innowacyjny produkt stworzony do usuwania wykwitów cementowych i betonowych oraz kamiennych osadów. Preparat Guard Remover Eco Efflorescence & cement został stworzony z naturalnych cząsteczek, które po syntezie stają się znakomitym środkiem czyszczącym, niszczącym osady cementowe oraz kamienne na wszystkich podłożach. Preparat Guard Remover Eco Efflorescence & cement jest znacznie mniej niebezpieczny niż inne produkty na bazie kwasów, tj. cytrynowego, solnego i fosforowego, dostępnych na rynku. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów kwasowych, preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & cement nie został sklasyfikowany jako żrący czy drażniący. Preparat Guard Remover Eco Efflorescence & cement został stworzony w odpowiedzi na rosnące zainteresowania użytkowników bezpieczeństwem, skutecznością, wpływem na środowisko i ochroną czyszczonych podłoży. Preparat Guard Remover Eco Efflorescence & cement nie wymaga neutralizacji po zmyciu.

Skład opiera się na organicznych związkach.

Ekologiczny i bezpieczny dla środowiska: Produkt na bazie wody. Nie zawiera kwasu siarkowego, solnego i fosforowego. Bezpieczny i nietoksyczny. Biodegradowalny > 90%*. Lotne związki organiczne < 1 g/l*.

KARTA PRODUKTU