pro xbetpołysk półmat

Przeznaczony do ochronno dekoracyjnego malowania powierzhni betonowych. Głównym zadaniem jest zwiększenie odporności zwykłego betonu.

Bezbarwny, jednoskładnikowy, szybkoschnący rozpuszczalnikowy poliuretanowy produkt, utwardzany wilgocią z powietrza, do gruntowania wykańczania przemysłowych posadzek, powierzchni betonowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą twardością, elastycznością i wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie. Zawiera tylko łagodne rozpuszczalniki, głównie octan butylu. Tworzy grunt jako międzywarstwę czepną dla całego systemu na beton. Zaleca się stosowanie lakieru na impregnat do podłoży mineralnych  X-GS. Naniesiona powłoka dobrze się rozlewa tworząc gładkie, równe, transparentne powierzchnie o dobrej penetracji wgłębnej i wysokich walorach dekoracyjnych. 

Utwardzany z wilgocią z powietrza; Gęstość lakieru, min. 0,98 g/cm³; Lepkość: max. 24 sek; 1° wyschnięcia powłoki po 10 min; 7° wyschnięcia powłoki po 3h; Zalecana ilość powłok: 1-2; Zalecana grubość powłoki suchej: 80μm; Połysk wg Gardnera: max. 95%; Przyczepność Pull off test: min. 5 MPa; Ścieralność piaskiem: 0,55; Twardość (wahadło Persoza), min 310 sek; Rozcieńczalnik: Akasol; Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny i hydrodynamiczny. Wydajność 10-12m2/L.

Najważniejsze własności. Bardzo dobra przyczepność do podłoża; Bardzo dobra odporność na ścieranie i zarysowania; Bardzo wysoka twardość lakieru; Doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne; Chroni przed zabrudzeniem i ścieraniem; Dostępne wersje w połysku lub półmacie.

pro yxpołysk mat półmat Color 

Powłoka poliuretanowa dwuskładnikowa wodoodporna o wysokiej odporności na ścieranie i dobrej adhezji do podłoża.

Główną zaletą pro yx jest wodoodporność, twardość, wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, a jednocześnie duża elastyczność, w zmiennych warunkach temperaturowych i wilgotności powietrza. Zawiera filtry promieniowania UV, które przedłużają żywotność powłoki. Staje się ona odporna na utratę połysku, nie żółknie, nie pęka i nie kreduje. 

Gęstość, min. 0,99 g/cm³; Lepkość, min. 21 sek; 1° wyschnięcia powłoki po 45 min; 7° wyschnięcia powłoki po 72 h; Nakładanie kolejnej warstwy po 24 h; Zalecana ilość powłok: 2; Zalecana grubość powłoki suchej: 80μm; Twardość Persoza: >230 sek; Połysk wg Gardnera 60°, max. 95%; Czas życia mieszanki: 4 h; Temperatura zapłonu: 27°C; Rozcieńczalnik: Akasol; Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny i hydrodynamiczny. Wydajność 10-12m2/L.

Najważniejsze własności. Bardzo dobra przyczepność do podłoża; Bardzo dobra odporność na ścieranie i zarysowania; Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych; Doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne; Występuje w różnych wersjach: połysk / półmat / mat. Możliwość wykonania zabezpieczenia wg koloru RAL.

pro cs5połysk mat półmat 

Dedykowany jest do ochronno dekoracyjnego malowania powierzchni betonowych i stalowych w celu uzyskania powłok o zwiększonej odporności na warunki eksploatacji wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Hydrofobowy, odporny na czynniki atmosferyczne (zawiera UV- absorbery). Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością oraz wysoką twardością. Wysoka wytrzymałość na czynniki chemiczne i mechaniczne. 

Wysoce odporna na zarysowania i uderzenia. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych (niezmieniony wygląd po 3 miesiącach w komorze starzeniowej, co przekłada się na 3 lata stosowania w rzeczywistości, sprawdzona odporność na promieniowanie UV i wodę). Charakteryzuje się również bardzo dobrą przyczepnością do podłoży z drewna i wybranych tworzyw sztucznych. Także jako wykończenie na podkłady i międzywarstwy epoksydowe, akrylowe, poliestrowe i inne po teście znoszenia się.

Gęstość mieszanki, min. 1,1 g/cm³; 1° wyschnięcia powłoki po 20 min; 4° wyschnięcia powłoki po 8 h; Zalecana ilość powłok: 2-3; Zawartość suchej masy, max. 60%; Zalecana grubość powłoki suchej: min. 80μm; Połysk wg Gardnera, max. 85%; Twardość Persoza, min. 230 sek.; Czas życia mieszanki: 4-6 h; Rozcieńczalnik: Akasol; Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny i hydrodynamiczny.

Najważniejsze własności. Bardzo dobra przyczepność do podłoża; Bardzo dobra odporność na ścieranie i zarysowania; Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych; Doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne; W palecie kolorów RAL i NCS;

OILclean concreteusuwanie

Specjalny, płynny środek czyszczący, służący do usuwania pozostałości olejów, smarów i tłuszczów z posadzek betonowych, powierzchni konstrukcji betonowych.

OILclean wnika w pory betonu, posadzki betonowej, nasiąkniętej pozostałościami oleju lub tłuszczu i emulguje je, dzięki czemu można je usunąć wodą.

Stosowanie. Najpierw wyczyść podłogę gorącą wodą z zanieczyszczeń powierzchniowych, Po usunięciu powstałego ścieku, OILclean wylej na czyszczoną powierzchnię. Następnie dokładnie przetrzyj powierzchnię twardą szczotką, aby materiał wniknął w podłogę. Pozostaw OILclean na około 30 minut. Zmiana koloru jest oznaką reakcji chemicznej. Na koniec oczyść powierzchnię strumieniem gorącej wody. W przypadku zanieczyszczeń, które mogły nie zostać usunięte, powtórz proces czyszczenia.

Zużycie. 0,8-1,0 kg / m2 w zależności od chłonności i obciążenia olejem lub tłuszczem podłoża. Zawiera. ponad 5% (ale mniej niż 15%) niejonowych środków powierzchniowo czynnych i mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera również ponad 30% węglowodorów alifatycznych.
pro xgsimpregnat

Rozpuszczalnikowy impregnat przeznaczony do ochronnego impregnowania powierzchni betonowych i podłoży mineralnych.

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy roztwór żywic krzemoorganicznych (silikony). Impregnat głęboko penetruje strukturę podłoża, znacznie zmniejszając nasiąkliwość posadzek a jednocześnie sprawia, że podłoże pozostaje paroprzepuszczalne. Impregnat wnikając w podłoże reaguje z wilgocią w nim zawartą tworząc barierę dla niej samej. 

Ta unikalna cecha XGS powoduje, że można go stosować nawet na wilgotne powierzchnie. Bariera utworzona za pomocą impregnatu chroni przed rozwojem wykwitów, zwiększa mrozoodporność podłoża, ułatwia usuwanie plam z oleju i innych zanieczyszczeń. Impregnat XGS Normal działa prewencyjnie, XGS Koncentrat zalecany jest ratunkowo do przesiąkających podłoży. Zaimpregnowane podłoże może być malowane dowolnymi farbami, tynkowane lub powlekane klejami budowlanymi i innymi materiałami mineralnymi. Przeznaczony jest do wewnętrznego i zewnętrznego hydrofobowego zabezpieczania i uszlachetniania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych, takich jak: beton, tynk, lastriko, eternit, dachówka, cegła, gips, kostka brukowa, itp. Zalecamy przede wszystkim do nowych konstrukcji budowlanych lub podlegających wtórnej regeneracji, narażonych na kapilarne podnoszenie się wód gruntowych do posadzek lub wnikanie wody w podłoże z opadów atmosferycznych.

Gęstość impregnatu, min. 0,78 – 0,80 g/cm³; Lepkość, min. 10-12 sek; Nakładanie kolejnej warstwy po 1-2 h; Zawartość suchej masy: 9%; Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny i hydrodynamiczny, polewanie. Wydajność ok. 8-12 m²/L w zależności od chłonności podłoża

Najważniejsze własności. Bardzo dobra przyczepność do podłoża; Impregnat głęboko wnika w podłoże i szybko utwardza się w kapilarach; Chroni przed rozwojem wykwitów; Zapobiega podciąganiu wody w konstrukcjach betonowych, ceglanych i z piaskowca; Doskonałe właściwości ochronne. Występuje w wersji normal lub koncentrat.

pro xgimpregnat

Przeznaczony do ochronnego impregnowania powierzchni betonowych. Przeznaczony jest do wewnętrznej i zewnętrznej regeneracji zwietrzałych elementów architektury budowlanej.

Bezbarwny, akrylowy impregnat do podłoży mineralnych. Stanowi roztwór żywic akrylowych z dodatkiem środków pomocniczych w mieszaninie węglowodorów alifatycznych. Impregnat głęboko wnika w strukturę podłoża tworząc wewnątrz mocną, a zarazem elastyczną barierę ochronną. Zaimpregnowane podłoże może być malowane dowolnymi farbami, tynkowane lub powlekane klejami budowlanymi. Przeznaczony jest do wewnętrznej i zewnętrznej regeneracji zwietrzałych elementów architektury budowlanej np. ścian, murów, cegieł, itp. oraz wypełniania drobnych pęknięć architektonicznych powstałych w wyniku osiadania budynków.

Gęstość impregnatu, min. 0,79 g/cm³; Lepkość, min. 12 sek; Zawartość suchej masy: max. 15 %; Nakładanie kolejnej warstwy po 1-2 h; Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny i hydrodynamiczny, polewanie.

Najważniejsze własności. Bardzo dobra przyczepność do podłoża; Wypełnia drobne pęknięcia architektoniczne; Wnika w strukturę podłoża tworząc mocną i elastyczną barierę ochronną; Doskonałe właściwości ochronne.